โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
   โรงเรียนไชยปราการ เชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้วงดนตรี CPK BAND
ในการแข่งขันประกวดรายการ BAO YOUNG BLOOD ซึ่งวงดนตรีของไชยปราการ เข้ารอบ    
ชิงแชมป์ภาคเหนือ  ติดตามได้ที่ช่องเวิร์คพอยท์ 23 ซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     โรงเรียนไชยปราการ ขอแสดงความยินดีคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ครูผู้ฝึกสอน นางสาวรัชนี ศรีแสวง และว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์ โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล คือ
  1. นายกิตติพันธ์ ใจปัน
  2. นางสาวพรพิมล เพ็ญญาหลวง
  3. นางสาวพุทธมาศ หลวงนวล
 

 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 11 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  ครูผู้ฝึกสอน นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้ว, นางสุนันท์ ธาราศักดิ์ และนายกมลศิษฐ์ ดวงชื่น โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
  1. เด็กหญิงกรรณิการ์ ผลคำมี
  2. เด็กชายกฤษดา แซ่จู
  3. เด็กหญิงกิติมา ภู่พยอม
  4. เด็กชายชวกร วงศ์ศรี
  5. เด็กชายณฐวัฒน์ บุญตาล
  6. เด็กหญิงพิยดา พิทักษ์เทียนชัย
  7. เด็กหญิงรัตนทิพย์ ศรีกุณะ
  8. เด็กชายวิทวัฒน์ ดิษฐศรี
  9. เด็กชายศราวุธ หว่อง
  10. เด็กหญิงอังศุมาลิน หีบทอง
  11. เด็กหญิงฟ้าประทาน ใจลังกา

-----------------------------------------------------------------------------------------------
   
   
   
    นักเรียนโรงเรียนไชยปราการ ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนางสุริยา ชุ่มมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
   
   หลังจากกิจกรรมไหว้ครูเสร็จเรียบร้อย ทางงานส่งเสริมประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนและครู       ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้
   
  โรงเรียนไชยปราการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ซึ่งโรงเรียนได้ฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองกรณี เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   โรงเรียนไชยปราการร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในบริเวณโรงเรียน และชุมชนในเขตบ้านห้วยไผ่  [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
     นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน