โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
 
     โรงเรียนไชยปราการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

           1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน ภาษาจีน อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท

           2. ตำแหน่ง ครูผู้สอน ภาษาญี่ปุ่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท

               ผู้ที่มีความสนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนไชยปราการ
ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

   โรงเรียนไชยปราการ โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ
[ดูภาพกิจกรรม]
   
  งานธนาคารออมสินโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 [ดูภาพกิจกรรม]
   
  นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน [ดูภาพกิจกรรม]
   
 คณะผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมงานสลากภัตร์ วัดพระเจ้าพรหมมหาราช (วัดป่าไม้แดง) เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น [ดูภาพกิจกรรม]
   
  นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไชยปราการ [ดูภาพกิจกรรม]