อบรมตัดผมชาย

      โรงเรียนไชยปราการ ได้จัดกิจกรรมการอบรม ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนช่างตัดผมชาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสานอนาคตการศึกษา จากธนาคารกรุงเทพ วิทยากรคือ ช่างนิกชารวี พรหมวิจิตรเอกสารเพิ่มเติม : ไม่มีเอกสารแนบ

ลิงค์เว็บไซต์เพิ่มเติม : เข้าสู่เว็บไซต์

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงข่าวเมื่อวันที่ : 19-08-2020


โรงเรียนไชยปราการ 99 หมู่ที่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ 053 457 031
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, โรงเรียนไชยปราการ Chaiprakarn School