โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

      วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนไชยปราการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยไผ่ อบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน โดยมีวิทยากรนักวิชาการสาธารณสุขมาให้ความรู้แก่นักเรียนเอกสารเพิ่มเติม : ไม่มีเอกสารแนบ

ลิงค์เว็บไซต์เพิ่มเติม : ไม่มีลิงค์เว็บไซต์เพิ่มเติม

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงข่าวเมื่อวันที่ : 27-08-2020


โรงเรียนไชยปราการ 99 หมู่ที่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ 053 457 031
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, โรงเรียนไชยปราการ Chaiprakarn School