chaiprakarn School
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน และคณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน และระเบียบวินัยต่างๆ ภายในโรงเรียน ณ หอประชุมพรหมประดิษฐ์ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน