ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ(ประเภทแม่นยำ) ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไชยปราการขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไชยปราการที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รางวัลชนะเลิศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวะ/เทคนิค) ได้แก่

1. นายปภพ วงศ์คำมา

2. นายเดชาวัฒน์ นุอ่อน

3. นางสาวนิภาวรรณ์ พานเหล็ก

4. นางสาวเกดษิณี สุวรรณ์

ครูผู้ควบคุมทีม

1. นายฐิติคมภ์ เขนย

2. นายชานนท์ สิทธิ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวะ/เทคนิค)

1. นายพิธิวัฒน์ กิมอ่อน

2. นายกฤษณะ หอมดวง

3. นายกฤษฎา เรือนทอง

4. นางสาวปัทมา ละครศรี

ครูผู้ควบคุมทีม

1. นายฐิติคมภ์ เขนย

2. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคำปัน

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. เด็กชายกิตติกร แก้วบุญเรือง

2. เด็กชายธีระ ลำจวน

3. เด็กชายประวิทย์ ลุงหลู่

ครูผู้ควบคุมทีม

1. นายฐิติคมภ์ เขนย

2. นายธีรวัฒน์ ฟื้นอินต๊ะศร

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. เด็กชายธนกฤษฎ์ สุวรรณเพ็ชร

2. นายณัฐวุฒิ วงค์มณี

3. นายดิศรณ์ ลังกา

ครูผู้ควบคุมทีม

1. นายฐิติคมภ์ เขนย

2. นางสาวธัญลักษณ์ วงเครา

ติดต่อโรงเรียน