chaiprakarn School
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญกฐิน วัดป่าไม้แดง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดย นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ พร้อมด้วยนายธรีวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ ร่วมทำบุญงานกฐิน ณ วัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน