ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่ออังกฤษ    CHAIPRAKARN SCHOOL

อักษร ย่อ    ช.ป. / CPK.

คติพจน์     ปัญญา นรนํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน

ปรัชญา     ปัญญาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมมารยาท สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา

สีประจำ    ฟ้า-ขาว

ดอกไม้ประจำ   ดอกทองกวาว

เพลง       มาร์ชฟ้าขาว/ไชยปราการรำลึก


เพลงมาร์ชไชยปราการ


เพลงไชยปราการรำลึก