chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันวิสาขบูชา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ และฝึกปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

#เรียนดี มีความสุข

ติดต่อโรงเรียน