chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นำเสนอนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ และคณครู ตรวจเยี่ยมผลงานนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน