chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายแกนนำดาราศาสตร์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ ได้มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ เป็นประธานในการเปิดค่ายกิจกรรมแกนนำดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยโรงเรียนไชยปราการได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูศุภชัย จันทร์งาม โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี และชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ในการจัดกิจกรรมแกนนำดาราศาสตร์ขึ้น ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์โดมดูดาวจากโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน