chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

อบรมโรงเรียนปลอดภัย การเอาตัวรอดจากโจรผู้ร้าย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดย นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายงานโรงเรียนปลอดภัย จัดอบรมการเอาตัวรอดจากโจรผู้ร้าย และการซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายบุกเข้าโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน