chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนไชยปราการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ โดยมี นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ เป็นประธานในพิธี มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ยังมีการประกวดการจัดพานไหว้ครู การแสดงของชมรมนาฏศิลป์ ชื่อชุด”ร้อยใจมากราบครู” การบรรเลงเพลง “ชตาชีวิต” และ “แสงเดือน” ของวงดุริยางค์โรงเรียนไชยปราการ และการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชมรมดุริยางค์ และนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ณ หอประชุมโรงเรียนไชยปราการ

ดูภาพกิจกรรม Click

ติดต่อโรงเรียน