chaiprakarn School
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันดื่มนมโลก

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไชยปราการนำนักเรียนเข้าร่วมงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2567 โดยมีนายอัษฎางษ์ พุทธวงค์ ปลัดอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในพิธี และนายวิเชียร สันกาวี ประธานสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียงได้บริโภคนม ณ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน