chaiprakarn School
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ ร่วมถวายผ้าป่า เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 70 ปี 49 พรรษา พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ดร. (ครูบาดวงคำ ฐานิสฺสโร) เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ / เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง ณ วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน