ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนไชยปราการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยไผ่ อบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน โดยมีวิทยากรนักวิช...

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงวันที่: 27-08-2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนไชยปราการ ได้มีการประชุมครู บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ...

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงวันที่: 27-08-2020

อบรมตัดผมชาย

โรงเรียนไชยปราการ ได้จัดกิจกรรมการอบรม ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนช่างตัดผมชา...

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงวันที่: 19-08-2020

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
https://web.ocsc.go....

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงวันที่: 23-07-2020

ป้องกันโควิด 19 ก่อนออกจากบ้าน

แม้เราจะไม่อยากออกจากบ้านไปเสี่ยงโควิด 19 ที่ไหน แต่ปัจจัยในชีวิตและความจำเป็นบางอย่างก็ทำให้เรายังต้องออกนอกบ้านทุกวัน บางคนยังต้องพึ่งร...

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงวันที่: 10-07-2020

ข่าวกิจกรรม


บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของหน่วยงานในอำเภอไชยปราการ

รายละเอียด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "ศาสตร์ ศิลป์ สืบ สาน เปิดบ้านวิชาการ Chaiprakarn Connect"

รายละเอียด

ลิงค์ภายใน ::


โรงเรียนไชยปราการ 99 หมู่ที่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ 053 457 031
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, โรงเรียนไชยปราการ Chaiprakarn School