ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนไชยปราการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนไชยปราการ

ใบสมัครสามารถมารับได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนไชยปราการ หรือ ดาวน์โห...

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงวันที่: 11-11-2020

ตารางเรียน 2/2563 (สำหรับนักเรียน)

ตารางเรียน 2/2563 สำหรับนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ เข้าดูได้ที่ >>ลิงค์ดูตารางเรียน 2/2563<<...

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงวันที่: 23-10-2020

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่1/2563

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่1/2563 ของนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 เข้าด...

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงวันที่: 16-10-2020

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนไชยปราการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยไผ่ อบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน โดยมีวิทยากรนักวิช...

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงวันที่: 27-08-2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนไชยปราการ ได้มีการประชุมครู บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ...

ลงข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ

ลงวันที่: 27-08-2020

ข่าวกิจกรรม


บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของหน่วยงานในอำเภอไชยปราการ

รายละเอียด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "ศาสตร์ ศิลป์ สืบ สาน เปิดบ้านวิชาการ Chaiprakarn Connect"

รายละเอียด

ลิงค์ภายใน ::


โรงเรียนไชยปราการ 99 หมู่ที่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ 053 457 031
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563, โรงเรียนไชยปราการ Chaiprakarn School