chaiprakarn School
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ทำบุญหอพักนักเรียน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูหอพักนักเรียน จัดพิธีทำบุญขึ้นหอพัก โดยนิมนต์พระจำนวน 1 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ หอพักโรงเรียนไชยปราการ เพื่อความเป็นสิริมงคล การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนหอพักโรงเรียนไชยปราการ

ติดต่อโรงเรียน