chaiprakarn School
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฝายปงตำ

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โรงเรียนไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนไชยปราการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานเปิดพิธี ณ ฝายปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน