chaiprakarn School
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ บุญทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปณิดา ปันดอน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม นางสาวณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 42 ปี ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน