chaiprakarn School
ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายดนัย ถนอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคำปัน หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนางสุนันท์ ธาราศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางนันท์นภัส ลิอุบลชัยภักดิ์ เป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาคให้กับนายเกียรติศักดิ์ นางต่อมแก้ว ไชยธง ผู้ประสบภัยอัคคีภัย (ไฟไหม้) ณ บ้านหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมบริจาคเงินทุนในครั้งนี้

ติดต่อโรงเรียน