chaiprakarn School
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนไชยปราการ ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา ระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566 และรอบทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 ดังรายละเอียดประกาศด้านล่าง

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าเรียนต่อ [คลิกไฟล์]

ติดต่อโรงเรียน