โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  [คลิกดาวน์โหลด]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   โรงเรียนไชยปราการ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------
             โรงเรียนไชยปราการขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ทองทิว  ลุงคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายเหล่าผิ่ง แซ่หลี่ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ ด.ช.สุชาติ เข้ารอบชิงชนะเลิศ 13 คนสุดท้าย ในการแข่งขัน 180IQ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
คนเก่งของเรา
         โรงเรียนไชยปราการ ขอแสดงความยินดีกับ
นายปรัชญา ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการคัดเลือกสอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการเพชรทองกวาว โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อชุมชน (วคช.) และโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560
 
  คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เดินรณรงค์ ออกเสียง ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ
ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอไชยปราการ
[คลิกดูกิจกรรม]
รณรงค์ ออกเสียงประชามติ  
   
โรงเรียนไชยปราการ จัดงานทำบุญสืบชะตาโรงเรียน
เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 56 ปี
และทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา หาทุนทรัพย์จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
[คลิกดูกิจกรรม
]
วันสถาปนาโรงเรียน      
   
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  คณะครูและนักเรียน
ร่วมกันทำบุญแห่เทียน จำนำพรรษา โดยแยก
เป็นระดับชั้นนำไปถวายวัดต่างๆ ในชุมชน
ระดับชั้น ม.1 วัดมหิงสาวาส, ระดับชั้น ม.2 วัดบ้านเด่น, ระดับชั้น ม.3 วัดสุกาวาส, ระดับชั้นม.4 วัดศรีอุทุมพร,
ระดับชั้นม.5 วัดบุณฑริกาวาส และระดับชั้น ม.6
วัดบ้านท่า   ตั้งแต่เวลา 13.00 น. พร้อมกันนี้
นักเรียนหญิงได้ฟ้อนเล็บถวายเป็นพุทธบูชา
โดยพร้อมเพรียงกัน [คลิกดูกิจกรรม]
แห่เทียนเข้าพรรษา       
   
      โรงเรียนไชยปราการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ และเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระยะทางจากโรงเรียน
ถึงวัดถ้ำตับเตา รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วม
กิจกรรมการวิ่ง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดถ้ำตับเตา
อย่างพร้อมเพรียง [คลิกดูอัลบั้มรูปภาพ]
วิ่งทดสอบสมรรถภาพ