โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
 
     โรงเรียนไชยปราการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

           1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน ภาษาจีน อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท

           2. ตำแหน่ง นักพัฒนา (นักการภารโรง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท

               ผู้ที่มีความสนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนไชยปราการ
ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กันยายน 2561  หรือคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

   โรงเรียนไชยปราการได้จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันภาษาไทย วันอาเซียน วันวิทยาศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการ
วันสำคัญเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้น
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน
[ดูภาพกิจกรรม]
   
  ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนไชยปราการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมโรงเรียน [ดูภาพกิจกรรม]
   
  นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน [ดูภาพกิจกรรม]
   
 คณะครูและนักเรียน ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา  
ถวายวัดในอำเภอไชยปราการ ดังนี้ ระดับชั้น ม.1 ถวายวัดมหิงสาวาส ระดับชั้น ม.2 วัดบ้านเด่น ระดับชั้น ม.3 ถวายวัดแม่ขิ ระดับชั้น ม.4 ถวายวัดศรีอุทุมพร ระดับชั้น ม.5 ถวายวัดบุญฑริกาวาส และระดับชั้น ม.6 ถวายวัดบ้านท่า [ดูภาพกิจกรรม]
   
  คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนไชยปราการ ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมพิธีสืบชะตา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และในภาคบ่ายมีการถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนไชยปราการ [ดูภาพกิจกรรม]
   
  ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไชยปราการ   
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงาน ในอำเภอ
ไชยปราการ เนื่องในว้นต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 [ดูภาพกิจกรรม]
   
  กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางไกล โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 วิ่งทดสอบ จากโรงเรียนไชยปราการถึงวัดถ้ำตับเตา รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร [ดูภาพกิจกรรม]
   
 ธนาคารออมสิน ภาค 8 ได้ตรวจเยี่ยมงานธนาคารโรงเรียน โดยโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรม MyMo Go To School By GSB และกิจกรรมส่งเสริมการออม ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน และธนาคารออมสินโรงเรียน [ดูภาพกิจกรรม]
   
  โรงเรียนไชยปราการจัดกิจกรรม Kick off เดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา และกิจกรรมให้ความรู้แนวทางการป้องกันและปราบปราม การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา [ดูภาพกิจกรรม]
   
 คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับนักเรียน โรงเรียน   
ไชยปราการ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน [ดูภาพกิจกรรม]
   
   คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนไชยปราการ ให้ความรู้และรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 [ดูภาพกิจกรรม]
   
   นายคณิน สุริยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  6 โรงเรียนไชยปราการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาจักรยายประเภทภูเขา ครอสคันทรี ชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" [ดูภาพกิจกรรม]
   
  โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving" ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากการ    จมน้ำ