โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
 
     

ด้วยโรงเรียนไชยปราการ จะรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 รอบ ดังนี้

 • รอบโควตา รับจำนวน 160 คน มีสิทธิพิเศษดังนี้

  1. ยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา (ฟรีค่าเล่าเรียน)

  2. ได้รับกระเป๋าของโรงเรียนพร้อมชุดเครื่องเขียน

  3. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คนเก่งไชยปราการ ในการเข้าค่ายด้านวิชาการ

  4. ในแต่ละภาคเรียนหากมีผลการเรียนเป็นลำดับที่ 1-3 ของระดับชั้นจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล

  *** ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 1-29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องวิชาการ อาคารพรหมมหาราช     (เว้นวันหยุดราชการ) 
  [คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม] [ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนต่อ]

 

 
  โรงเรียนไชยปราการ ร่วมกับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมพรหมประดิษฐ์ โรงเรียนไชยปราการ ทั้งนี้   เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
  ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนไชยปราการ นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม ในโครงการ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
    โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็งรำลึก) เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมประดิษฐ์โคมลอย กิจกรรมประกวดกระทง กิจกรรมประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมวาดภาพ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   หลังจากกิจกรรมไหว้ครูเสร็จเรียบร้อย ทางงานส่งเสริมประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง   กรรมการ สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนและครู ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้
   
  โรงเรียนไชยปราการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา          เขต 34 จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ซึ่งโรงเรียนได้ฝึกทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น     ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองกรณี เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
   โรงเรียนไชยปราการร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษา       ปีที่ 3 และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในบริเวณโรงเรียน และชุมชนในเขตบ้านห้วยไผ่  [คลิกดูภาพกิจกรรม]
   
     นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและสร้างบรรยากาศ       ภายในโรงเรียน